Joi, 30 iunie 2016, au fost publicate în Monitorul Oficial două ordonanţe de urgenţă privind  modificarea Ordinului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu şi a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.
Ordonanţa aprobată şi care completează Ordonanţă 196 din 2005 clarifică statutul Administraţiei Fondului de Mediu, cu atribuţiile specifice.
Administraţia Fondului de Mediu va putea să deruleze activităţi de control la operatorii economici care gestionează deşeuri de echipamente electrice şi electronice, inclusiv deşeurile de baterii şi acumulatori portabili.
O altă noutate este aceea că se instituie contribuţii pentru operatorii economici care colectează deşeuri de echipamente electrice şi electronice de baterii sau din corpuri de iluminat.
În cazul celor care colectează deşeuri de baterii, acumulatori portabili şi echipamente electrice şi electronice, s-a introdus o contribuţie de 4 lei pe kilogram, iar în cazul celor care colectează deşeuri din echipamente de iluminat, contribuţia este de 20 de lei pe kilogram. Este vorba despre o contribuţie pentru cantitatea de deşeu care nu se reciclează. Fiecare operator economic prin lege are un target de reciclare. Dacă îşi îndeplineşte 100% targetul, nu are de plătit absolut nimic la AFM. Dacă nu şi-l îndeplineşte, pe această diferenţa  plăteşte o contribuţie.
Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate îşi pot îndeplini obiectivele de reciclare/valorificare individual, prin colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje atât din activitatea proprie, cât şi preluate de la alţi generatori de deşeuri.
Operatorilor economici care preiau transferul de responsabilitate pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje şi nu îndeplinesc obiectivele de valorificare şi reciclare stabilite de lege timp de 2 ani consecutivi de la momentul constatării, li se anulează licenţă de operare începând cu dată de 1 ianuarie a anului următor constatării.
De asemenea, se transferă o presiune mai mare operatorilor economici care preiau transferul de responsabilitate pentru ambalaje şi anvelope uzate, aceştia plătind pentru diferenţa dintre obiectivele anuale şi cantităţile efectiv valorificate pentru care au preluat responsabilitatea.