Angajatorul nu va mai avea dreptul de a suspenda contractul individual de muncă pe durata cercetării disciplinare prealabile a salariatului.

În data de 5 mai 2016, Curtea Constituţională a decis că prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii („Codul muncii”), care reglementează dreptul angajatorului de a suspenda contractul individual de muncă pe durata cercetării disciplinare sunt neconstituţionale.
În argumentarea acestei soluţii, Curtea Constituţională a statuat că măsura suspendării contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare prealabile restrânge în mod nejustificat dreptul la muncă, consacrat în art. 41 alin. (1) din Constituţia României.
Decizia a fost adusă la cunoştinţă publicului prin intermediul unui comunicat de presă (nefiind publicată încă în Monitorul Oficial), urmând a se aplica numai după ce va fi motivată şi publicată în Monitorul Oficial al României.
După data publicării Deciziei în Monitorul Oficial, angajatorii nu vor mai putea suspenda contractele individuale de muncă ale salariaţilor în temeiul art. 52 alin. (1) lit. a) din Codul muncii (pe durata cercetării disciplinare prealabile).
Pe cale de consecinţă, salariaţii cercetaţi disciplinar vor avea dreptul de a veni la muncă pe durata cercetării disciplinare, deşi menţinerea lor în activitate în acest interval poate cauza prejudicii angajatorilor.
În cazul nerespectării de către angajatori a obligaţiei de a primi la muncă salariaţii cercetaţi disciplinar, pot fi acţionaţi în judecată, salariaţii putând solicita anularea măsurii dispuse, obligarea angajatorilor la repunerea în situaţia anterioară suspendării nelegale a contractului lor de muncă, precum şi plata tuturor drepturilor salariale de care au fost lipsiţi în această perioada.